Thiết kế Phú Mỹ Hưng

  • 59 Đinh Tiên Hoàng
    P.Đa Kao, Quận 1