Thiết kế Chung cư Sala Sarimi

  • 59 Đinh Tiên Hoàng
    P.Đa Kao, Quận 1